Naskah Randai Kisah Rambun Pamenan

Pambukak:                                                                                                                                     1
Ampun baribu kali ampun
Pado panonton nan jauhari
Baik kapado ninik mamak
Sapuluh jari kami susun
Kok ado taupek jo janji
Rila jo maaf kami mintak

Di biruang sakti   randai disusun
Dalam wilayah  pauh limo
Di kampuang dalam sasaran kami
Sapuluh jari kami susun
Pado panonton nan basamo
Randai dimulai hanyo lai….

Gurindam legaran 1:
Mulai curito dari kampuang dalam
Iyolah kampuang dalam pariaman
Asanyo kaba nan dikarang

Tasabuik angku datuk tumangguang
Duo jo puti linduang bulan
Rajo dinagari kampuang dalam

Anaknyo baduo badunsanak
Nan gadang  puti rono pinang
Nan ketek banamo Rambun Pamenan..

Malang dek Rambun Pamenan
Baduo jo puti Rono Pinang
Takalo badan dalam pangasihan
Mangkat molah bapak kanduang
Banamo angku datuk tumangguang…

Tasabuik puti Linduang bulan
Rancaknyo bukan kapalang
Anak rang ranah kampuang dalam
Mande dek Rono Pinang jo Rambun Pamenan

Tasabuik Rajo Angek Garang
Rajo Kuaso di Camin Taruih
Bagala Rajo aniayo
Mandanga rancaknyo puti Linduang Bulan
Langsuang diambik kato putuih                                                                                                       2
Linduang bulan di culik hanyo lai…

Pado puti rono pinang di tingga pasan
Kok lah gadang rambun pamenan
Tuntuik lah juo malu mandeh
Ditawan dek rajo angek garang….

Marokok timbakau bayang
Asok kalua dari hiduang
Tinggalah anak tinggalah sayang
Buah hati limpo bakarang

Anak urang koto hilalang
Handak lalu katigo baleh
Lakehlah ba a buyuang gadang
Tuntuikkan juo malu mandeh….

Hep ta hep ti….

1.      1.  Rajo Angek Garang:
Manolah Puti Linduang Bulan…
Denai Banamo Rajo Angek Garang
Rajo kuaso di Camin Taruih
Sungguh adik jadi buah impian
Kapado adik sayang dikarang
Cinto dihati ndak mungkin dihapuih…

1.      2. Puti Linduang Bulan:
Manolah Rajo angek Garang
Rajo Kuaso di camin Taruih
Mahukum indak bapantang
Rajo aniayo Kecek Urang
Usah tuan bamain sayang
Denai  indak sudi tuan pinang
Pulangkan denai kini juo
Karanah nagari kampuang dalam…

1.      3. Rajo Angek Garang:
Hoi linduang bulan…
Lunak den alah kau sudu
Kareh den kini balaku…
Kalau kau indak amuh jadi bini den… kau den kuruang dalam panjaro, rasokan azab salamonyo…!
1.      4. Puti Linduang Bulan:                                                                                                       3
( Menangis terisak )

Rajo Angek garang:
Palimo Bajau….. Palimo Taduang…  ! Masukan puti ko ka Panjaro…..!
Palimo Bajau:
Palimo Taduang…. Ndak ang danga parintah Rajo….  Waang irik puti ko capek..
Waang pacik tangan e…. jan pinggang e lo waang pacik..!

1.      5. Palimo Taduang:
Galau waang mah Bajau….  Waang sangko engak den, kok den pacik pinggang… kanai pancuang den dek rajo sanang hati waang yo….

1.      6. Rajo Angek Garang:
Hoi Bajau.. Taduang… usah kalian basiginyang juo… capek irik puti ko ka panjaro

1.      7. Puti Linduang Bulan:
Danga dek Tuan Rajo angek garang,
Parangai buruak salero gadang

Dibalik bukik adoh bukik
Dibalik gunuang adoh gunung
Kalau tuan ndak talok dek panyakik
Parangai juo nan ka mangguluang

Bilo tibo wakatunyo….
Putik alah manjadi buah
Buah dandam pado tuan
Malu dibadan ka batabuih juo….!

Hepta hepti…
Gurindam legaran 2:
Kato putuih rundiang salasai
Linduang bulan di panjaro kini
Musim batuka tahun baganti
Dipanjaro badan nan  ditangisi

elok  kaba kito alih kini
Walau baralih disinan juo

Dilapeh sirih jo pinang
Pamanggia urang dinagari
Rambun Pamenan kinilah gadang
Badan lah cukuik jo pamaga diri
Rambun Pamenan Suko mamikek                                                                                                   4
Mamikek balam di tapi rimbo
Alang bangkeh datang mandakek
Mambari kaba tantang mandenyo

Kaba dapek badan tagamang
Mande kanduang ditawan urang
Rambun Pamenan sugiro manjalang
Kakak kanduang Puti Rono Pinang…

Hepta hepti…

2.      1. Rambun Pamenan:
Manolah kakak kanduang denai
Bari luruih ambo batanyo..
Ndak sanang rasonyo dalam hati
Ndak sajuak rasonyo kiro kiro….

Takalo ambo sadang mamikek
Alang bangkeh mambari barito
Tagamang raso dibadan..
Latiah sagalo pasandian…..

Aia mato jatuh badarai
Mande kanduang dilaruik sansai
Badan dikuruang dalam panjaro
Dek indak amuh di pabini rajo
Rajo banamo angek garang
Bagala rajo aniayo
Dalam nagari camin taruih…

2        2. Puti Rono Pinang:
Adik denai Rambun Pamenan
Kok itu adik tanyokan, dangakan malah  elok elok…
Takalo maso dahulunyo, kiro kiro sabulan sasudah bapak kito mangkat,
Katiko adik masih umua tigo bulan…  datanglah rajo Angek garang…  rajo kuaso di nagari camin taruih…
Rajo datang jo buruang borak…  saketek indak bisa batangguh, japuik tabawo mande maso itu…

Denai ketek apa kadayo… sadang buyuang dalam baduangan…
Rajo angek garang mamisahkan kito jo mande kanduang…
Isak tangih mande babuah ratok, bapasan kapado denai:
Anak urang koto hilalang
Handak lalu katigo baleh
Lakehlah ba a buyuang gadang                                                                                                       5
Tuntuikkan juo malu mandeh….

Adik kanduang Rambun Pamenan…
Gadang tangsinyo lubuk basuang
Disimpang jalan rang ka balai
Kok lai juo ba ayah kanduang
Balun patuik badan marasai
( puti rono pinang manangih terisak-isak)

Kini baitu malah dek adik… kok alah tahu bana isi surek…  usahlah adik pai kasinan..
Nagari nantun jauh bana, bajalan kaki indak ka bisa… bajalan lawik indak ka mungkin.. antah barapo tahun adik ka sampai….
Kok alah sampai adik gadang , alah cukuik pamaga diri, alah panuh baka di dapek.. disinan denai  malapeh adik jo hati sanang….

2.      3. Rambun Pamenan:
Acik den puti rono pinang….
Kok baitu kato acik, itu kato nan sabananyo….
Namun samantangpun baitu,  denai ka pai bajalan juo manjapuik mande kanduang..
Asa sabuik nak tarapuang, asa batu nak tabanam…

Cubo pikia malah dek  acik…
Kok sutan bana denai di nagari
Kok puti bana acik dikampuang…
Sadang mande ditawan urang
Kama malu kadisurukan…
Talabih pado diri denai…
Bapantang denai jadi laki-laki….  Kalau indak bisa manjapuik mande, dalam tawanan rajo angek garang..!

2. 4. Puti Rono Pinang:
Adik kanduang Rambun Pamenan,
Kok nyampang adik bajalan
Jo sia denai ka baiyo…
Kok tumbuh sakik jo paniang
Ka sia denai kamamintakan ubek…

Kok kareh bana hati adik
Denai tagah indak tatagah…
Denai suruikan adik ndak namuh…
Antah pabilo musim babalik
Nagari jauh antah barantah
Rimbo gadang ka adik tampuh…
Kok layu bungo dihalaman                                                                                                              6
Kama panyiram ka denai cari
Aia nan jauh ditapi rimbo
Dek adik kini dalam batunangan
Samo sanang malapeh dalam hati
puti dayang sudah turuiklah juo

hepta hepti….

Gurindam legaran 3:
Kato putuih rundiang salasai…
Rambun pamenan bajalan kini
Iyo karumah puti dayang sudah
Tunangan diri sajak dari ketek

Dek lamo lambek bajalan
Jauh basarang dakek juo
Lah  tibo rambun dihalaman
Puti dayang sudah lah mananti pulo…

3.      1. Rambun Pamenan:
Adik denai puti dayang sudah…
Bari maaf denai banyak banyak, denai kabajalan hanyo lai,
Kok lai umua samo panjang, kito pasti ka batamu juo..

3.      2. Puti Dayang Sudah:
Tuan kanduang Rambun Pamenan.. kamano tuan ka bajalan..apo bana nan tuan cari…
Tagamang raso di badan…. Kito nan sadang batunangan…

Kain putih jolong bapakai
Diambik palantiang pauh
Jatuhnyo kadalam padi
Kasih sayang jolong dimulai
Tuan kini ka bajalan jauh
Itu nan marusuh dalam hati…

Kok tuan ka bajalan juo, bao juo diri denai ko… ndak samo hilang kito baduo…..

3.. 3. Rambun Pamenan:
Adik kanduang puti dayang sudah…
Adik cubo malah bapikia, denai bajalan jauh ka kampuang uranng, pai manjapuik mande kandung, nan ditawan rajo angek garang…
Rajo kuaso di nagari camin taruih, nagari nan sabana jauh,
Antah satahun duo tahun perjalanan
Antah babalik antah indak…                                                                                                             7
adik tingga malah dirumah , usah adik barusuh hati

Sikujua baladang kapeh
Balanak makanan ikan
Kok mujua adik malapeh
Bak ayam pulang ka pautan…

Lapeh nan dari pasa sampan
Handak manjalang pungguang ladiang
Rilakan sajo nan tamakan
Kok lai manjadi darah dagiang

( Rambun Pamenan bajalan malangkahkan kaki salangakh tigo langkah)

3.. 4.  Puti Dayang sudah:
Tuan kanduang Rambun Pamenan, babalik malah tuan dulu……

3.. 5. Rambun Pamenan:
( mambalikan badan, mahadok ka puti dayang sudah)
Adik kanduang puti dayang sudah… dangakan molah denai katokan…

Sutan amat palito amat
Bungo malua kambang sakali
Bialah lambek asa salamat
Dalam talua nak denai nanti…

3.. 6. Puti Dayang Sudah:
Bacincin permato intan
Patah tatimpo ateh kaco
Sadang bakasih tuan tinggakan
Bahati saba malah ambo

Anak buayo dibalanti
Mamakan juaro palanjuangan
Walaupun lamo ka denai nanti
Pantang batuka kayu junjuangan

3.. 7. Rambun Pamenan:
Bapitih sambilan pitih
Baralek sambilan jamba
Oi adik nan rancak manih
Salamaik sajo adik tingga

Denai bajalan hanyo lai…….                                                                                                           8

Hepta hepti….

Gurindam Legaran 4:
Izin dapek rambun bajalan
Bajalan jauh manjapuik mande kanduang
Turun lurah mandaki gunuang
Rimbo gadang nan ditampuh

Jikok siang balinduang paneh
Malam datang basalimuik ambun
Habih hari baganti bulan
Habih siang babilang tahun…

Duo tahun indak taraso
Rambun manampuh rimbo gadang
Sakik hiduik indak diraso
Manjapuik mande ditawan urang….

Suatu hari didalam rimbo
Nampak api ta ijok ijok
Badan latih dijalankan juo
Nampaklah  urang didalam pondok

4.      1. Rambun Pamenan:
Oi ninik urang paladang
Baoklah tumpang dagang sansai
Ambo nangko dagang mularaik
Dusun jo nagari indak tau
Badan lah gadang dalam rimbo…..

4.. 2. Ninik Urang Paladang:
Oi buyuang nan jolong datang
Disabuik namo tidak tantu
Di imbau gala alun tarang
Baok singgahlah badan  buyuang
Minum makan kito dahulu…..
( Rambun Pamenan duduk dalam legaran, randai dibao tagak )

Gurindam:
Alah makan Rambun pamenan
Cukuik sasuok duo suok
Suok katigo inyolah kanyang…
Badan dek latih dalam parjalanan                                                                                                   9
Dibao sakalok duo kalok
Badan tasintak harilah siang

4.. 3. Ninik Urang Paladang:
Oi buyuang urang parimbo
Dipandang rupo elok laku
Bari luruih ambo batanyo
Kamano nagari ka buyuang tuju…

4.. 4. Rambun Pamenan:
Oi ninik urang paladang, dangakan malah dek ninik, ambo uraikan mukasuik ambo…
Ambo banamo Rambun Pamenan, anak dek datuk katamangguang, dalam nagari kampuang dalam.
Sajak bapak kanduang mangkat, mande diculik dek rajo angek garang, rajo kuaso di camin taruih.
Sajak dapek kaba dari alang bangkeh mande kanduang ditawan rajo angek garang, badan baraso ndak lamak lai, malu iduik jadi laki-laki, sabalun mande dijapuik pulang…

4.. 5. Ninik Urang Paladang:
Oi buyuang Rambun Pamenan,
Jauh jalan ka buyuang tampuh…
Sati rajo nan ka buyuang lawan..
Untuk panambah nambah baka…
Kito bao tagak agak sabanta…..
( Ninik urang paladang ma aja Rambun Basilek. Setelah bermain beberapa langkah, Ninik Urang Paladang memberi nasehat pada Rambun Pamenan )

4.. 6. Ninik Urang Paladang:
Manolah Buyuang Rambun Pamenan
Simak dek buyuang elok elok
Ado bana nan ninik sampaikan…

Nan kurik iyolah kundi
Nan merah iyolah sago
Nan baik iyolah budi
Nan indah iyolah baso

Kok gadang indak malendo
Kok panjang pantang malindih
Cadiak indak manjua kawan
Gapuak indak mambuang lamak
Tukang indak mambuang kayu

Kuek rumah karano sandi                                                                                                               10
Sandi rusak rumah binaso
Tinggi ilimu karano budi
Cilako diri karano lupo ka nan Kuaso…

Cawek nan dari mandiangin
Dibao urang ka saruaso
Takilek rupo dibalik camin
Awak dibalik itu pulo

Pahami bana dek buyuang elok elok
Bana bajalan sendirinyo…

4.. 7. Rambun Pamenan:
Manolah ninik urang Paladang
Pituah ninik denai pacik arek arek
Malam ka ganti suluh, siang ka ganti tungkek
Satitik denai jadikan lawik
Sakapa denai jadikan gunuang
Ganti pakaian tiok hari…

Namun samantangpun baitu…..
Dihari sahari nangko,
Gadang mukasuik nan kadenai jalang
Mintak izin denai kiniko
Ka manjapuik mande ditwan urang…

Anak urang bunuhampu
Ka pakan lalu ka surian
Hari manjalang tangah hari
Dek badan kito sarik batamu..
Rilakan sajo sagalo panjarihan…
Ambo bajalan hanyo lai….

4.. 8. Ninik Urang paladang:
Oi buyuang Rambun Pamenan
Disiko sajo malah kito tingga
Sado nan dapek kito makan
Nan tidak samo kito cari
Buyuang dek masih mudo mantah
Rantau jauh ka buyuang jalang…

4.. 9. Rambun Pamenan:
Oi ninik kanduang ambo
Rilakan nasi nan tamakan                                                                                                              11
Rilakan ayia nan taminum
Ambo bajalan hanyo lai
Mintak dilapeh jo hati nan suci……

4.. 10. Ninik Urang Paladang:
Kok kareh bana hati buyuang
Sabalun buyuang bajalan jauh…
Tando alamaik putih hati
Denai bari tungkek sabuah
Tungkek banamo manau sonsang

Danga dek buyuang khasiatnyo:
Kok basuo musuh dirimbo
Walau jin atau manusia
Walaupun gajah jo harimau
Cukuik jo ula dengan taduang
Tuhan Allah kok lai manolong
Kanai bayang bayangnyo mati juo….

Bajalanlah buyuang kini nangko
Suko hati denai malapeh….

Hepta hep ti…..

Gurindam Legaran 5:
Paham duduk kajilah putuih..
Umanaik guru di pacik arek
Elok ditampuh jalan nan luruih
Dunia bulih akhirat dapek

Jo bismilah Rambun malangkah
Rimbo gadang kini dihadang
Elok badan bakalang tanah
Dari pado mande ditawan urang

Batahun tahun Rambun di Rimbo
Jalan ndak tau nan kadituruik
Rambun dihadang dek ula nago
Tungkek di ayun nago dilacuik

Tungkek kiramaik manau sonsang
Kanai bayangnyo mati juo
Tungkek paragih ninik paladang                                                                                                    12
Ula nago sabana gadang
Sadang ma intai anak garudo
Ula dibunuh anak garudo tabang

Rambun manolong anak garudo
Bapaknyo datang mambaleh jaso
Takadia Allah Tuhan Kuaso
Sampai juo Rambun kanagari Rajo Aniayo…

Hepta hepti…
( Palimo Taduang, Palimo  Bajau,  Datuk  Ampang Basi Sadang Manjago Panjaro)

5.. 1. Datuk Ampang  Basi:
Palimo, takana dek wakden, iyo engak puti linduang bulan ko ndak…..
Katuju pulo dek wak e masuk panjaro dari pado jadi bini Rajo kito….

5.. 2. Palimo bajau:
Waang indak ba incek mato…. Bantuak Rajo kito tu ala kadar sajo, tantu puti indak amuh ma ambik jadi lakinyo….

5.. 3. Palimo Taduang:
Hoi Palimo bajau….  Iyo sabana bacirik muncuang waang tu… tadanga dek Rajo angek Garang, putuih kapalo baguang waang tu kanai pancuang…

Hoi… tu adoh paja ketek anyia kasiko….  Cubo waang tanyo Bajau.. apo mukasuik e…  gayanyo bantuak alah bosan makan buah jarami mah…

5.. 4. Palimo bajau:
Hoi.. Buyuang ketek nan jolong gadang… manga waang kasiko…  kalau ka mamintak nomor buntuik indak disiko tampek e doh…!

5.. 5. Rambun Pamenan:
Oi dubalang nan batigo… bari luruih ambo batanyo… sia bana nan dalam panjaro….

5.. 6. Datuk Ampang Basi:
Oi buyuang nan jolong datang, usah waang banyak banyak tanyo… elok sugiro waang babalik pulang…
Apo waang indak tahu sia kami nan batigo ko….. Kami ko Urang bagak.. kaki tangan Rajo angek garang.
Alah ka jaleh dek waang…!

5.. 7. Rambun Pamenan:
Kok baitu bana kato angku, sia bana urang dalam panjaro tu… mangko sangaik bajago bana..?
5.. 8. Palimo Taduang:                                                                                                               13
( Tertawa lepas menyaringai)
Oi buyuang nan rancak rupo… dangakan bana dek waang elok elok….:
Kami manjago Puti Linduang Bulan, Anak Rang Ranah Kampuang Dalam. Dahulu dipinang dek Rajo kami, dek inyo ndak namuh kawin jo Rajo kami, mako dimasukan dalam panjaro, alah sapuluh tahun lamonyo

5.. 9. Rambun Pamenan:
Kok baitu kato angku, tolong bukakan  panjaro nangko, ibo bana ambo mandangakan, ba a bana rupo urang nantun……

5.. 10. Palimo Taduang:
Jikok itu waang katokan, pantangan bapak den bana nan waang sabuik, capek waang pai dari siko….
Sakali lai waang batanyo…. Makan pancuang hanyo lai…..

5.. 11. Rambun Pamenan:
Oi angku dubalang nan batigo… kok lai pa ibo jo urang dagang… bukakan molah panjaro tu….

( Palimo Taduang Naik Suga, dirambahnya Rambun Pamenan, setiap serangan Palimo Taduang dengan mudah di elakan oleh Rambun Pamenan)

5.. 12. Rambun Pamenan:
Kok lai angku sakuek nangko, indak guno angku mamakan gaji, elok angku pai kaladang… habihkan kayu gadang ketek , itu nan banyak keuntungannyo…!

( Palimo Taduang makin Naik Suga… dipanggilnya kawanya yang dua orang lagi untuk mengeroyok Rambun Pamenan…. Saat Rambun Terdesak, dia ingat dengan manau sonsang yang ada dipinggangnya, Rambun mengambil langkah mundur…)

5.. 13. Rambun Pamenan:
Kini baitulah dek angku-angku… dangakan bana elok elok…
Kok lai tacinto pado dunia…kok lai sayang jo anak bini…kok lai lamak juo rasonyo nasi… eloklah angku babalik pulang, suruikkan hati ka nan bana…..
Jikok salorong badan ambo…salangkah turun dari janjang, sajak satampok dari rumah…nak mancari batuang nan buto…pantang badan babalik suruik…

( Dubalang nan batigo terus menyerang…Rambun Pamenan terus mengelak dan mundur)

5.. 14. Rambun pamenan:
Ramilah pasa Rang pitalah
Rami nan sadang tangah hari
Alah panek dagang dek baralah
Kini mambaleh hanyo lai….
14
( Rambun menghantam palimo taduang denga manau sonsang, Palimo taduang mati  terkelajat dan mati seketika…. Palimo Bajau dan DT Ampang basi Melarikan diri melapor ke Rajo angek garang)

Hepta… Hepti…

Gurindam Legran 6:
Cakak habih taduang lah mati
Dubalang baduo lari mahimbau rajo
Rajo Angek Garang Sabana Bangih
Rambun Pamenan di turuik sugiro

Bagageh gageh Rajo angek Garang
Balari lari ka dakek Panjaro
Diliek taduang mati tatilantang
Rambun Pamenan duduk disampiangnyo

6.. 1. Rajo Angek garang:
Oi buyuang nan jolong datang, apo sababnyo urang dibunuh, itu pantangan ninik moyang den, wakden Rajo aniayo…bautang indak mambayia, mambunuh tidak mambangun, elok waang bajalan dari siko…..

6.. 2. Rambun Pamenan:
Dangakan molah di angku…kok lai angku urang paibo,  bukakkan malah pintu panjaro nangko, kok angku indak suko mambukaknamun ambo kapulang balun…..!

( Rajo angek garang indak manjawek, tapi langsuang manyarang rambun jo pedangnyo, satiok serangan rajo dielakan dek Rambun pamenan)

6.. 3. Rambun Pamenan:
Patuik bana angku manjadi Rajo, jikok angku sakuek nangko, eloklah angku pai baladang ubi, banyak dapek kauntungan……
( Rajo angek garang makin bangih dan taruih manyarang Rambun jo pedangnyo)

6.. 4. Rambun Pamenan:
Kini baitu malah dek angku….alah panek ambo baralah, tapi kok bulih pintak ambo, eloklah angku bapikia bana….
Kok takana juo d anak bini, kok sayang juo pado dunia, eloklah angku babalik pulang, jikok salorong badan ambo, tidak manantang babalik pulang….!
( Rajo angkek garang tidak menghiraukan kato Rambun dan terus menyerang)

6.. 5. Rambun Pamenan:
(mencabut Manau Sonsang dipinggangnya)
Ambo mambaleh hanyo lai… relakan nyawo kini-kini…                                                                15

( Rambun pamenan menghantam manau sonsang ke Rajo angek garang, Rajo angek garang jatuh dan meregang nyawa dan mati seperti kerbau disembelih)

6.. 7. Palimo Bajau dan DT Ampang Basi :
( Manyambah ka Rambun Pamenan)
Ampun kami  tuan kacik….
Kami manyarah hanyo lai…..

6.. 7. Rambun Pamenan:
Oi dubalang nan baduo… sugiro bukakan pintu panjaro, taniek bana dalam hati, handak batamu jo urang nantun…

6.. 8. Palimo Taduang, Dt mpang Basi:
(Langsuang Balari mambuka panjaro dan membopong puti Linduang bulan kehadapan Rambun Pamenan)

6.. 9. Rambun Pamenan:
( Langsung Bersujud dihadapan Mandenyo)
Oh mande kanduang denai….  Ampunan denai anak mande… talambek badan manjapuik mande..
Dek untuang takadia Allah… kito dipatamuan juo akhirnyo….

6.. 10. Puti Linduang Bulan:
(sambil mengusap kepala rambun pamenan)
Anak Kanduang Rambun Pamenan, alah gadang buyuang kini…

Sicerek tumbuh jo kamumu
Tumbuh sarumpun ditapian
Sajak ketek indak batamu
Sabab dek untuang parasaian…

Dimanolah buah mangkudu
Elok paubek si badan diri
Lamo kito indak batamu
Mancalik buyuang sananglah hati….